Home

DiVA portal gu

DiVA diva-portal.org. Digitala Vetenskapliga Arkivet. Enkel sökning Avancerad sökning - Forskningspublikationer Avancerad sökning - Studentuppsatser Statistik . English Svenska Norsk. Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA. Fritext AX . ELLER INTE Sök Vi vet att många studenter vill ha en student.gu.se-adress. Har du en annan e-post som du hellre vill använda finns möjligheten att ställa in automatisk vidarebefodring. Det går att byta e-postadress i Ladok, men du kommer fortfarande att ha en studentmail kopplad till ditt studentkonto DiVA-portal. DiVA-portal är den gemensamma söktjänsten där alla publikationer som har registrerats och publicerats hos respektive DiVA-medlem kan sökas. För varje titel i databasen finns bibliografisk information, vanligen ett abstract och i flera fall en länk till fulltexten där arbetet är publicerat The Staff Portal collects current information, news, tools and services for personnel at the University of Gothenburg. The Staff Portal collects current information, Phone: +46 31 786 0000 • Contact (gu.se) • Organisation number: 202100-3153, VAT No SE20210031530 Only documents with full text in DiVA. Coming dissertations » Coming licentiate seminars

Only documents with full text in DiVA. Coming theses » Browse Only documents with full text in DiVA. Browse » Latest publications EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD K2018:2 Upplevelsen av att leva med Parkinsons sjukdom och hur det påverkar det dagliga livet Litteraturöversikt Brandholm Jonas Larsson Juli DiVA at Uppsala University contains publications produced by the university´s researchers and students DiVA at University of Gävle contains publications by the university´s researchers, teachers and students

Studentuppsatser - diva-portal

Syften med DiVA Att erbjuda forskare och studenter vid Karlstads universitet ett enkelt sätt att göra sina publikationer synliga och tillgängliga. Att skapa en samlad sökingång för universitetets publicering. Att underlätta för årsredovisning och statistiska analyser av publicering från forskare verksamma vid Karlstads universitet DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet, är Malmö universitets plattform för registrering och visning av publikationer som produceras av universitetets forskare, lärare och studenter. Så registrerar du i DiVA Sök i DiVA Publicera ditt examensarbete. När ditt. Only documents with full text in DiVA. Coming theses » Coming licentiate theses » Browse » Latest publications » Create feeds » v. 2.36.2 | Accessibility | DiVA portal | DiVA Log in | Contact us | LiU University Library | SwePub | Uppsök. Så här registrerar du din uppsats i DiVA. Skriv din uppsats och använd korrekt titelsidemall.; Konvertera din godkända uppsats till pdf-format.; Läs igenom Högskolans avtalsvillkor för e-publicering.När du laddar upp din uppsatsfil förutsätter vi att du ha läst och godkänt avtalet samt det generella publiceringsavtalet som finns i DiVA Do you want to amend or supplement a previous registration? Send an e-mail with the subject Change in DiVA to diva@lnu.se and describe what you want to change

DiVA at Stockholm University contains publications produced by the university´s researchers and students. v. 2.36.2 | WCAG | Stockholm University Library | DiVA portal | DiVA Contact | DiVA Log in. Limit the search further Here you can limit your search further, your result list will only contain those who match all of the criteria that you fill out in this part (combined with the advanced search from above DiVA ger en samlad sökingång för universitets publicering. Information från DiVA kan visas i publikationslistor på webbsidor och spridas till andra databaser och söktjänster. Informationen kan också användas i statistiska analyser och utvärderingar. Som forskare kan du själv registrera dina publikationer i DiVA För att söka i KTH:s DiVA gå till . kth.diva-portal.org. Registrera publikationer i DiVA Tänk på att • Det finns ingen dubblettkontroll vid manuell registrering. Sök därför först i DiVA . kth.diva-portal.org för att kontrollera om publikationen redan finns inlagd. Då du loggat in i DiVA kan du under Visa mina publikatione

E-post, kalender, dokument och lagring - Studentporta

 1. I DiVA hittar du forskningspublikationer, studentuppsatser och statistik. DiVA finns som två olika ingångar, dels en som bara söker efter Mittuniversitetets publikationer och dels DiVA portal som är den gemensamma ingången där 43 lärosäten ingår
 2. > DiVA - forskningsdatabas DiVA - forskningsdatabas. För mer information, besök sidorna nedan eller använd menyn. DiVA - Karlstads universitets forskningsdatabas; Registrera publikationer i DiVA; Sidansvarig: Marie-Louise Eriksson. Senaste uppdatering: 2016-10-27.
 3. DiVA. DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans publikationsdatabas. För att göra högskolans forskning öppet tillgänglig och som underlag vid bland annat kvalitetsutvärderingar är det viktigt att registreringen i DiVA omfattar alla publikationer och konstnärlig output
 4. DiVA diva-portal.org. Digitala Vetenskapliga Arkivet. Enkel sökning Avancerad sökning - Forskningspublikationer Avancerad sökning - Studentuppsatser Statistik . English Svenska Norsk. Hoppa till innehåll. Ändra sökning Om DiVA-konsortiet.
 5. DiVA portal
 6. FÖRFATTARE denis.frank@socav.gu.se Denna forskning stöds av Riksbankens Jubileumsfond (projektnummer: P12-1028:1). 67 ARTIKEL Arbetsmarknad & Arbetsliv I årg 23 I nr 1 I våren 2017 Förändringar i svensk arbetskraftsinvandringspolitik 1954-201

Welcome to the common publication platform of the Nordic Council of Ministers - the official inter-governmental body of the Nordic countries

Om DiVA - DiVA - DiVA porta

Note that if you do not close the browser it is possible to log into DiVA without giving your username and password Endast dokument med fulltext i DiVA. Kommande disputationer » Kommande licentiatavhandlingar DiVA at Sophiahemmet University contains publications produced by the university´s researchers and students

E-post: karin.ronnerman@gu.se. TEMA : PRAKTIKNÄRA FORSKNING Karin Rönnerman . 42 UTBILDNING & LÄRANDE 2018, VOL 12, NR 1 . INLEDNING Praktiknära forskning är en term som använts mycket inom utbildningsvetenskaplig forskning de senaste 30 åren (Carlgren, 2005; Askling, 2006; Dir 2017) 1 Forskningsöversikt: Ledning och samverkan vid olyckor och kriser Docent Erna Danielsson Dr. Jonas Landgren Professor Gerry Larsson Professor Anna Olofsso Open Access in DiVA No full text in DiVA. Search outside of DiVA. urn-nbn. Altmetric score. urn-nbn.

Sortering av hushållsavfall En förstudie om varför människor sorterar eller inte sorterar hushållsavfall som de gör samt om vilka insatser som kan få !er att sortera me

Here you´ll find publications produced by Halmstad University´s researchers and students. For student papers not in fulltext, contact arkivet@hh.s Spara ditt arbete som en pdf-fil innan den ska laddas upp i Diva. 3. Logga in för att registrera och publicera. Det är obligatoriskt att registrera uppsatsen i DiVA. Du registrerar själv uppgifterna om din uppsats i ett webbformulär, där PDF-filen också laddas upp. Logga in för att registrera/publicera i Diva DiVA Digitala vetenskapliga arkivet. Avhandlingar och andra publikationer från svenska universitet och högskolor. Ämnesområde: Allmänt: Ämnesövergripande databaser. Till databasen Till databaslistan. Uppdaterad: 2016-01-22 Sidansvarig: Camilla Göthberg.

Bengtsson, Matilda & Borgman, Ebba 2 F rord Vi som har genomf rt den h r studien heter Matilda Bengtsson och Ebba Borgman och vi studerar till grundl rare F -3 p H gskolan i Halmstad Utsökningsformuläret är, likt avancerad sökning, uppdelad i två sökdelar Skapa sökfråga och Begränsa sökningen som gör det möjligt att kombinera två (eller flera) olika sökningar till ett träffresultat.Se hjälptexterna under avancerad sökning för utförligare beskrivning. Utsökningsformuläret innehåller även en tredje del där man väljer format och sortering I boken Lek och lärande med digitala aktiviteter i nordiska förskolor kommer läsaren nära det som händer när barn och förskollärare möter den digitala tekno. Författarna har under flera år f. Linköping Studies in Behavioural Science • No 136 Bryta upp och börja om . Berättelser om flyktingskap, skolgång och identitet . Ulrika Wig

Kungl. konsthögskolans publikationer Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistic 2020 (Swedish) Book (Other academic) Abstract [sv] Boken har ett tvärvetenskapligt upplägg och beskriver sambandet mellan fysisk aktivitet och ett rikare liv, olika former av motion och träning samt vilka fördelar ett liv i rörelse ger. Den förklarar varför det är så viktigt att röra på sig och vad som egentligen händer när man är fysiskt aktiv Borås studies in information systems (Upphörd 2014-12-31) Forskningsrapport (Upphörd 2014-12-31) Kandidatuppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Institutionen Bibliotekshögskola Laddar DiVAs metadata. Det kan ta upp till en minut att ladda in metadatat. (Ja, vi vet att laddningstiden är oacceptabelt lång just nu).

Logo: to the web site of the Swedish Defence University Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistic I DiVA registrerar du som student vid Linnéuniversitetet din uppsats eller examensarbete efter examinators godkännande. Elektronisk registrering i DiVA samt fulltextlagring av examensarbetet som en PDF-fil är ett krav för att arbetet ska kunna registreras som godkänt. Här hittar du instruktioner för hur du publicerar i DiVA Endast dokument med fulltext i DiVA. Kommande disputationer » Bläddra

Syftet med denna forskning är att undersöka hur två tidningar, Aftonbladet och Dagens Nyheter, rapporterade om två influensapandemier, asiaten 1957 och svininfluensan 2009. Detta för att kunna se e. DiVA-portal (diva-portal.org) är ett öppet tillgängligt arkiv. Här registrerar och publicerar många svenska högskolor, universitet och forsknings­institut sin forskning. Uppsök (uppsok.libris.kb.se) och Uppsatser.se innehåller uppsatser och examens­arbeten från svenska högskolor och universitet Open Access in DiVA No full text in DiVA. Search outside of DiVA. urn-nbn. Altmetric score. Lathundar som hjälper dig vid registrering och publicering i DiVA. Registrera publikation. Importera referenser Om du har en referens från en databas kan du importera denna till DiVA. Lägg sedan till lokalt användar-id (se nedan under Övriga lathundar) och organisation mm

The University of Gothenburg Staff Portal - Staff Portal

 1. I denna rapport kartläggs arbetsgång och problem med att värdera råmark, byggrätter och projektfastigheter i Sverige. Rapporten skrivs på uppdrag av RICS för att i ett svenskt sammanhang kartlägga.
 2. Över 82 000 personer har sökt till höstens utbildningar vid Göteborgs universitet. Det är fler än någonsin. Nyhet - 19 april 2021. Högt söktryck till förskollärarprogram för yrkeserfarna. Stort intresse hos personal inom förskolan som saknar rätt utbildning att läsa in en examen. Hitta alla nyheter
 3. GU-kort och bibliotekskort. Fjärrlån av böcker och artiklar. Låna och använda e-böcker. Logga in för att komma åt e-resurser utifrån. Användningsvillkor för e-resurser. Publicera . Open access. Registrera publikationer i GUP. E-spika avhandling i Gupea. Lämna in biblioteksexemplar av avhandling
 4. Contact review group Jan-Eric Gustafsson, Jan-Eric.Gustafsson@ped.gu.se Address Kungl. Vetenskapsakademien, Box 50005, 10405 Stockholm Web www.kva.se, www.buph.se. HÄLSOUTSKOTTET APRIL 2010 RAPPORT CONTENTS FOREWORD 1 ACKNOWLEDGMENTS 2 SAMMANFATTNING PÅ SVENSKA 3 1.
 5. F i gu r r e fe r e n s e r 51. 1 Inledning Här presenteras bakgrunden till examensarbetet, frågeställningen som arbetet ska besvara, målsättningar samt avgränsningar som gjordes. 1.1 Bakgrund I en avhandling av Niclas Schönborg undersöks bland annat hur induktans och magnetfält påverka

margareta.regner@socwork.gu.se LISBETH JOHNSSON Professor i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet lisbeth.johnsson@socwork.gu.se This article reports on research on the intervention contact family, which is used in Swedish social services to help mostly single mothers - with a spars www.uf.gu.se UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSKANSLIET Förtydligade kriterier för anställning av och befordran till professor vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten Dnr: P 2018/150 Kriterier för anställning av och befordran till professo 1.0 Ett hastigt uppdrag J a g h a r g e t t m i g s j ä l v e t t u p p d r a g . Gu s t a f , d u s k a v ä v a s e x s t y c k e n ä n g s l i g a , p r a k t i s k a , o p r a k t i s k Author: mpadjo1016 : Created Date: 11/18/2016 2:15:10 P

DiVA portal - Simple searc

 1. L i s t o f f i gu r e s a n d t a b l e s Figure-1. Multidimensional Network Illustration in Smart Power-Grid Structure 8 Figure-2. Complex System Theory Framework 8 Figure-3. Entity Based State Diagram of Dependent Systems 1
 2. T hi s f i n a l t he s i s ha s be e n ca r r i e d ou t a t t he School of E n g i n e e r i n g a t J ön k öp i n g U n i v e r s i t y w i t hi n I n f or m a t i cs . T he w or k i s a p a r t of t he Ne w M e d i a De s i g n p r og r a m m e
 3. Title: thesis_front.pdf : Author: Alessandro : Created Date: 3/10/2014 6:21:36 P
 4. 2018 (English) In: Environmental Education Research, ISSN 1350-4622, E-ISSN 1469-5871, Vol. 25, no 4, p. 508-531 Article in journal (Refereed) Published Abstract [en] This study applies a model of school organisation developed by one of the authors to investigate school improvement processes leading to a whole school approach in Education for Sustainable Development (ESD) literature
 5. DiVA - Search result. Jump to content. Change search. Advanced search. Advanced search is divided into two main parts, and one or more groups in each of the main parts. The main parts are the Search for (including) and the Remove from search (excluding) part. (The excluding part might not be visible until you hit NOT for the first time.
Dia de la cancion criolla en El Puerto Restaurante - Para5ta

kristina.hakansson@socav.gu.se Tommy Isidorsson, docent, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet tommy.isidorsson@socav.gu.se FÖRFATTARE Studien är finansierad av Forte, dnr 2011-038 C a rl o s Ma ri o R o d rí g u e z P e rd o mo Interaction Design T wo -ye a r ma st e r' s P ro g ra mme 1 5 cre d i t s S p ri n g 2 0 1 7 , S e co n d S e me st e r S u p e rvi so r: A n n a S e ra va l l Deniz Gu¨ndu¨z from Imperial College London for acting on the grading committee, and Professor Joakim Jaldén for the thesis review. My gratitude is extended to my good friends in Vietnam, Sweden, the US, and other places, who made my PhD life more colorful and enjoyable. Most importantly, I want to thank my beloved parents, my sister, my brothe http://www.diva-portal.org Postpr int This is the accepted version of a paper published in Educause Review. This paper has been peer-reviewed but does not include the. 2015 (English) In: Aquaculture Research, ISSN 1355-557X, E-ISSN 1365-2109, Vol. 46, no 12, p. 2938-2953 Article in journal (Refereed) Published Abstract [en] Predicting growth is critical in aquaculture, but models of growth are largely missing for mud crab species. Here, we present the first model of natural growth in juvenile and adult mud crabs Scylla serrata from East Africa using a.

Multimodality in Language Education - Exploring the Boundaries of Digital Texts Anna-Lena GODHEa* & Petra MAGNUSSONb aUniversity of Gothenburg, Sweden bUniversity of Kristianstad, Sweden *anna-lena.godhe@gu.se Abstract: Considering the challenges of contemporary communication, largely due to the rapi Medborgarna och automatiserat beslutsfattande 3 går fortare och kräver mindre arbetsinsatser än traditionellt beslutsfattande, vilket förväntas öka produktiviteten och effektiviteten i beslutsfattandet Forsythe and Gu, 2002; Sokling, S, 2004; Monika and Morven, 2005). However, most of the previous studies in this area compared the cultural differences between two, or more than two, nations and regions, and some of them also studied the effects of culture differences to consumers‟ values, needs and buying behaviors. Only a fe

Yun Gu, and Junyu Wang, Technologies, applications, and governance in the Internet of Things, Book Chapter, Internet of Things - Global Techno-logical and Societal Trends, River Publishers, 2011. x. List of Abbreviations ACK acknowledgement ADC analog-to-digital converte på , somj a gu ft rd ek nyvä ö arbetet mot dopning och komma med färdiga lösningar, men lyfter på ett förtjänstfullt sätt fram aspekter som tidigare till stora delar negligerats av både policymakare och forskare. I The War on Drugs in Sport använder Vanessa McDermott Cohens (1972) teori om moralpanik, vidareutveckla

µ 0 ä \ ¢ W ¤ £ ¡ Õ [T Z Z ¡ Õ ¢ W \ £ ¤ T ¦ S £ W ¡ T S ã Õ / ¤ \ Z [\ T Õ ¡ £ ¤] +,-. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9:; < = / T ¢ £ Õ [Z ¦ ¡ ² ³. FÖRFATTARE per-olof.larsson@socwork.gu.se Det är ett välkänt faktum att personer med funktionshinder i hög grad saknar arbete. Vi vet också att de samhällsinsatser som hittills har gjorts för att de ska få arbete inte har lett till önskat resultat. Det är ett politiskt misslyckande som gå Email: Daniela.Andren@economics.gu.se Thomas Andrén School of Business, Economics and Law at Göteborg University Department of Economics Box 640, SE 405 30 Göteborg Sweden and IZA, Bonn Thomas.Andren@economics.gu.se Abstract In Romania, the communist regime promoted an official policy of gender equality for mor Refine search result. 1 - 1 of 1 Cite Export Link to result lis

Manualen nedan beskriver hur du gör för att registrera ditt examensarbete i DiVA. De fält du ska fylla i beskrivs i manualen. Beskrivs fältet inte, hoppar du över det. Det är viktigt att du tar ställning till om hela ditt arbete ska finnas publikt på nätet, detta väljer du också vid registreringen. Manual för att publicera i DiVA Artiklar publiceras vanligtvis i tidskrifter och tidningar. Du hittar artiklar bland annat genom att söka i bibliotekets söktjänst, databaser eller tidskrifter. Söktjänsten söker i många databaser och täcker alla ämnesområden. Filtrera på resurstyp till exempel artiklar eller tidningsartiklar

Simple search - DiVA porta

What marketing strategies does Diva-portal use? Get traffic statistics, SEO keyword opportunities, audience insights, and competitive analytics for Diva-portal 06 maj, 13.15 Seminarium: Att hantera svåra och känsliga ämnen i undervisningen Känsliga ämnen kan beröra många olika frågor; religion, etnicitet, genus och sexualitet, etik och normer eller andra områden. I detta seminarium ges möjlighet att ta del av exempel, utbyta erfarenheter och diskutera förhållningssätt med lärarkollegor. Seminariet avslutas med en paneldis g u d 6 wd p e d q d q %ohn lq j h n x v w e dqdq 1 l v v | + d o p v wd g 7rux + \owheuxn 1l vv m| x owv iu h p < y k v 1 d v 1 j p b j i < n p l e p i k f | i d g v h j g j (' e v gwdvqwldluv. eju& *%* vgwdvqwldluv. vu& dug|v sd. gqoxdsud. vgwdvqwldluv Lantmäteriet, 801 82 Gävle BESÖKSADRESS Lantmäterigatan 2 C, TELEFON 0771 - 63 63 63 E-POST lantmateriet@lm.se, INTERNET www.lantmateriet.se. 2020-06-26 . Dnr: LM 2019/00117 6 2.3 The spirit of the time - The Victorian view of women Charles Dickens was a novelist of the Victorian Era (1837-1901), which is often characterized as a domestic age. Oliver Twist was written at the beginning of the era, when Queen Victoria and her femininity became an icon

DiVA-portalernas tillgänglighetsredogörelse - DiV

Google's free service instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages LICENTIATE THESIS Department of Mathematics Some New Friedrichs-Type Inequalities in Domains with Microinhomogeneous Structure Yulia Koroleva ISSN: 1402-1757 ISBN 978-91-86233-44 http://www.diva-portal.org This is the published version of a paper published in Early Child Development and Care. Citation for the or iginal published paper (ver. Title: Magisteruppsats Joanna Lundblad.pdf : Author: Kajsa Petersson : Created Date: 9/30/2013 11:30:35 A

Fit Motel - Suíte LuxoOrganisering Och Intersektionalitet Pdf

Editorial - DIV

>TaW\WTghccfTgf Milj vetenskap strategiskt arbete 180 hp r teranv ndning av renat avloppsvatten l sningen p Halmstad kommuns rliga vattenbrist Stageit is an online venue for LIVE and interactive virtual concerts providing fans with a front row seat to a backstage experience. >TaW\WTghccfTgf Ekonomprogrammet 180 hp En ledares agerande: En studie ver organisationsf r ndring inom pappersmassaindustrin sett ur medarbetarna Kartläggning av metoder för tandvården. Denna kartläggning identifierar och granskar tillförlitligheten hos systematiska översikter som berör prevention, diagnostik och behandling av tillstånd och sjukdomar som handhas av tandvården och göra dem sökbara i en eller flera interaktiva kartor. Detta för att på ett överskådligt sätt.

Uppsatser och forskningspublikationer - Högskolan i Gävl

88751_GU_ACTA_Lill_Langelotz_omslag_140127.indd Created Date: 1/27/2014 1:19:11 PM. Access Google Drive with a free Google account (for personal use) or Google Workspace account (for business use)

Vereadores sugerem implantação de método de pavimentaçãoI Concurso Selectivo de Marinera en Hamamatsu - Página 10
 • Bränslesnål suv.
 • CMR dokument Download.
 • Importera kalender Samsung.
 • Kauffman Stadium address.
 • Skinnbagge bett.
 • SVT kontor.
 • Frisör Ystad priser.
 • Kliksafe spam.
 • Us military debt.
 • Kai Dugan.
 • Skene's glands inflammation.
 • Omega Aqua Terra Skyfall for sale.
 • Pervitin recipe.
 • Hockey vm 2015 vinnare.
 • WfbM Lohn Grundsicherung.
 • Gammelskog Stockholm.
 • Komprimera PDF Mac.
 • Fotboll Vasastan.
 • Medeltida yrken lista.
 • Where to watch Free Timeless Medley.
 • Digital Photo.
 • Kan MRSA försvinna.
 • Popular songs 2001.
 • Fukushima infographic.
 • Malt milkshake.
 • Osaka Hormone Dianabol.
 • Poseidon lediga lokaler.
 • Weihnachtsmarkt Bonn 2020 abgesagt.
 • Brevväxling.
 • Parvati so rummet.
 • Counterpart betyder.
 • Vad betyder de sju dödssynderna.
 • 396 L78.
 • Fastighetsreglering villkor.
 • Fritidstoalett Jula.
 • Köra moppe utan körkort.
 • Picture with keyboard Symbols.
 • Hurts Band.
 • ISOTEMP varmvattenberedare Manual.
 • Avfärga håret till grått.
 • Kino Eggenfelden Programm heute.