Home

Slussen historia

Katarinahissen - Wikipedia

Huvudartikel Slussens historia, se även Slussen (1935) I området mellan Gamla stan och Södermalm har funnits i alla tider en för Stockholm viktig korsning mellan färdvägen söderifrån och vattenvägen som förbinder Mälaren med Östersjön. Under århundradens lopp har denna trafikplats ändrat skepnad ett flertal gånger Slussens historia i Stockholm Välkommen till Slussen i Gamla Stan i Stockholm. På 1200-talet gjorde landhöjningen att den gamla vattenleden genom Norrström började bli ström och besvärliga att passera Innan den första slussen byggdes på 1600-talet behövde alla båtar dras för hand motströms uppför någon av strömmarna, om de skulle segla in i Mälaren förbi Stockholm. Det var ett hårt och farligt arbete att dra upp båtarna i Mälaren. Slussen kan lyfta och sänka fartyg som ska åka mellan Mälaren och Östersjön

På 1700-talet ansågs slussen för liten och uppfinnaren Christopher Polhem fick i uppgift att bygga en ny. Denna tillkom mellan 1744 och 1755, även den i Lilleström. Polhems anordning hade två broar: västra slussbron var försedd med fyra rödmålade torn och kallades Röda slussen, den östra, blåmålad, kallades följakt­ligen Blå slussen Det är återigen dags att bygga om Slussen, vilket har gjorts med cirka 70-100 års mellanrum sedan 1600-talet. För att ta del av planeringen, hur slussen och dess närområde kommer att se ut eller tidplanen se Stockholm stads webbplats (extern länk). Bild: Slussombyggnaden sedd ifrån Hamnstyrelsens fönster i juli 1934 Det är inte bara under modern tid Slussen är en plats som vimlar av liv. Historiskt har Slussen varit en viktig plats för stockholmarna och även en plats i ständig förändring. Nu byggs slussen om för femte gången och när marken grävs upp visar sig en spännande plats för arkeologiska utgrävningar Läs om Slussens historia. Texten kommer från en informationstavla som var placerad på Slusssens tunnelbanestation under kulturhuvudstadsåret 1998. Den togs fram i projektet Stockholms spår i samarbete med Stockholms stadsmuseum, SL (Storstockholms lokaltrafik) och Kulturhuvudstadsåret Stockholm 98 Bild 2 av 7 85 år sedan: Tage William Olssons förslag till Slussen 1930 som stod klart 1935. Foto: Stockholm stadsmuseum Bild 3 av 7 24 år sedan: Alexis Pontviks vinnande förslag i Slussen.

Slussen - Wikipedi

StockholmGamlaStan - Slussens historia i Stockhol

En medeltida förstad från 1300-talet har hittats drygt åtta meter under Södermalmstorg. 13 mars 2020 av Anna Larsdotter De pågående utgrävningarna kring Slussen skriver om Stockholms historia Den allra första Slussen byggdes år 1642 av Drottning Kristina eftersom b... Nya Slussen är den femte versionen som byggs, och förväntas vara helt klar år 2025 Slussen en tusenårig historia Publicerad 2007-08-29 Utsikt över Blå Slussen med vindbrygga. Färglitografi efter akvarell utförd mellan 1793 och 1820

QUIZ: Vad kan du om Slussen genom Stockholms historia? Få platser är så väldokumenterade genom historien som Slussen. Eller så omdebatterade. Nu är det dags för en ny milstolpe när nya guldbron öppnas för trafik. Men vad kan du om Slussenområdets historia Grattis Slussen! Se foton från 80-åringens historia. Slussenbygget pågår för fullt. Bilden är tagen i juli 1934. Slussen har alltid varit en svårbemästrad plats, med sin särpräglade stadsbild, mötet mellan Saltsjön och Mälaren och höjdskillnaderna mellan Södermalm och Gamla stan. Innan dagens klöverbladslösning tog form hade. Välkommen till Arkeologikonsults hemsida för arkeologiska undersökningar vid Slussen . Senaste artiklarna. 26 mars 2021 Månadens fynd - mars 2021. Nu i mars utgörs månadens fynd återigen av ett träföremål, denna materialkategori som är.

Slussen - Stockholmskälla

När man säger Slussen menar man mer hela området mellan Södermalm och Gamla Stan, själva slussen heter Karl Johanslussen. (Katarinahissen, fotograferad från Ryssgården) Slussen är placerad mellan Gamla Stan och Södermalm och där har även de tidigare slussarna legat sedan den första byggdes redan på 1600-talet Utgrävda Slussen skriver om Stockholms historia. Lyssna från tidpunkt: 25 min-tor 10 apr 2014 kl 13.35. För drygt 700 år sedan var Södermalm Sveriges första förort Slussens historia. Platsen vi kallar Slussen har en lång historia. Snorre Sturlassons saga berättar att Olof den helige måste passera här på sin väg in i Mälardalen. Denne levde under 1000-talet. Då gick ett näs mellan de båda öarna och man var tvungen att gräva sig fram för att kunna passera med båten TEKNIKHISTORIA. De senaste åren har debattens vågor gått höga över ombyggnaden av trafikförbindelsen Slussen i Stockholm. Men det är inget unikt för 2000-talet. Platsen har byggts om varje århundrade sedan 1600-talet och ofta stått i fokus för omfattande diskussioner. Tidningen Teknikhistoria har grävt i Slussens historia Stadsmuseet berättar om Stockholm via utställningar, lärande och publik verksamhet. Vi arbetar med kulturmiljö- stadsbyggnadsfrågor samt arkeologi. Vi ser till att stadens och museets samlingar bevaras och du kan få hjälp med att forska om Stockholms historia

Slussen - knutpunkt med lång historia Popularhistoria

Slussen - stockholmshamnar

 1. Slussens arkeologiska fynd. Stockholms historia håller på att skrivas om med hjälp av spadar och hackor. Fem meter under Slussens betong har arkeologer hittat spår efter gator och söderbor som omkullkastar rådande teorier. De arkeologiska utgrävningar som pågår vid Slussenområdet målar upp en ny bild av livet på Södermalm
 2. Slussen i Lagan är en ideell förening som driver ett socialt företag, som ger sysselsättning och arbetsträning. Med hjälp av en stor grupp ideella arbetskrafter, anställda och personer i arbetsträning utvecklas verksamheten hela tiden
 3. Sammanlagd har det funnits fyra slussar: Drottning Kristinas sluss, Christopher Polhems sluss, Nils Ericsons sluss och Karl Johansslussen. År 1935 invigdes en ombyggd trafikplats och därefter började områdesnamnet Slussen användas på Stockholms officiella kartor. Innan dess syftade Slussen på en slussanläggning i Söderström
 4. Slussen fylld av liv och aktivitet år 1850. Fortfarande anas den gamla polemska slussen med sina holländska bommar i bakgrunden. Den egentliga Slussen konstruerades hundra år senare av järnvägsbyggaren, ingenjören och sedermera friherren Nils Ericson och invigdes 1850
 5. Slussen stod färdig 1607, som den första slussen i Sverige. Slussen kom därefter till stor användning och bidrog till att öka trafiken på Göta älv. Slussens tidiga historia var händelserik och den förstördes delvis och reparerades ett antal gånger under 1600-talets första hälft
 6. Men varje tid har sina behov och sina lösningar, och därför är Slussens historia också historien om uppbyggnaden av vårt samhälle. 1 av 5 - Den första slussen, Drottning Kristinas sluss. Sverige var en stormakt när den första slussen byggdes för att underlätta sjöfarten genom det smala sundet mellan Saltsjön och Mälaren
 7. Slussen - en historia i förändring Författaren och vetenskapsjournalisten Henrik Arnstad är Söderbo sedan generationer. Vi bad honom fundera över det här med förändring i allmänhet och Slussen i synnerhet. Under hösten och vintern kommer fler Söderbor att dela med sig om sina tankar om Slussen

I utställningen berättar vi historien om Slussen i Stockholm och om Stockholms stads planer på en ny trafiklösning, som de nu börjat bygga. Utställningen Slussen visades oktober 2013 - mars 2018 I centrum för utställningen stod en modell av Christopher Polhems sluss byggd 1766, 11 år efter att Polhems sluss öppnade i verkligheten Bilden är tagen i juli 1934. Slussen har alltid varit en svårbemästrad plats, med sin särpräglade stadsbild, mötet mellan Saltsjön och Mälaren och höjdskillnaderna mellan Södermalm och Gamla stan. Innan dagens klöverbladslösning tog form hade stockholmarna haft mycket bekymmer med det så kallade slusseländet Platsen vi i dag kallar Slussen har en lång historia. Den förbinder Södermalm (Åsön) med Stadsholmen, där staden växte fram på 1200-talet. Hit har man färdats med häst, båt och släde i hundratals år

Platsen vi kallar Slussen har en lång historia. Snorre Sturlassons saga berättar att Olof den helige måste passera här på sin väg in i Mälardalen. Denne levde under 1000-talet. Då gick ett näs mellan de båda öarna och man var tvungen att gräva sig fram för att kunna passera med båten. Innan den första slussen byggdes drogs båtarna uppströms De arkeologiska utgrävningarna vid Slussen har pågått i flera år. Fyndet av en stenlagd gata och ett medeltidshus vid Södermalmstorg kan skriva om Stockholms historia. Nu blottläggs historiska hemligheter under Katarinavägen, då ett helt kvarter från 1600-talet undersöks

Platsen vi i dag kallar Slussen har en lång historia. Den förbinder Södermalm (Åsön) med Stadsholmen, där staden växte fram på 1200-talet. Hit har man färdats med häst, båt och släde i hundratals år. Till fots var det lätt att följa Stockholmsåsen i nordsydlig riktning. Hus byggdes ovanpå gamla lage Ett hus med historia Huset vid Slussen är sprängfyllt med kultur och historia. Utåt sett gör det inte mycket väsen av sig. Från början vilande i ensamt majestät är det i idag nedsjunket i en förtätad stadsbild. Läs mer om musiebyggnade Historia; Konst; Boktips; Film; Inspiration; Kalender 2021. Kalender 2020. Kalendarium 2019; Kalendarium 2017 och 201

Exempelvis finns uppgifter från år 1594 om att utflödet var så litet att skeppen strandade i Söderström. Man fick antingen lasta ur en del varor eller i yttersta nödfall lägga ner genom Norrström. När den första slussen stod färdig år 1642 tilläts endast fartyg upp till fem fots (en och en halv meters) djupgående att passera Arkeologer har hittat en okänd stadsdel i hjärtat av Södermalm i Stockholm. Upptäckterna gjordes i samband med Slussenombyggnaden vid Södermalmstorg och visar de äldsta stenlagda gatorna som.. Den allra första Slussen byggdes år 1642 av Drottning Kristina eftersom båttrafiken krävde en bättre lösning. Sen dess har man renoverat Slussen varje århundrade. Thorleif Falk, stadsarkitekt på Stockholm stad, berättar att den förändringen vi står inför nu har vi gjort väldigt länge och att den började diskuteras redan på 1980 talet

Vetenskapsradion Historia besöker utgrävningarna vid Slussen för att få en skymt av Stockholms historiska shoppingstråk. Dessutom om musiken som hetsade forna tiders soldater i krig. Ladda ner (45.. Drottning Kristina lät bygga den första slussen 1642. Redan innan dess drogs båtar mellan Östersjön och Mälaren, men då på eller mot vattenströmmen. Slussen gjorde transporten lättare och säkrare... Slussen som gjorde älven till en livlig och viktig transportled förstördes under krigen men återuppbyggdes 1784. År 1916 ersattes den med en ny sluss, men än idag finns den ursprungliga slussen kvar När nu Slussen och trafikplatsen från 1930-talet ersätts försvinner även Christopher Polhems sluss för alltid, men innan dess undersöks och dokumenteras anläggningen av arkeologer från Arkeologikonsult Vid garagets infart från Katarinavägen vid Slussen vilar fortfarande 1950-talet tungt över miljön. Kör man upp vid Björns trädgård så är det till ett annat Södermalm. Här finns en skatebordpark, Stockholms moské och restaurang Kvarnen. Allt är väldigt långt från hotet om ett kärnvapenkrig och världens största atomgarage

Här skrivs vår historia om, i alla fall Stockholms historia. Ännu ett år har gått och den grop som utgjort östra delen av Slussen börjar fyllas igen. Men låt er inte luras av grus, sten och annat bråte. Under jord har lämningar från kokerier, slakthus och sliperier vilat - ja till och med en hel medeltida stadsdel Trollhättans historia. Redan för 7000 år sedan bosatte sig människor här i Trollhättan. Då var det framför allt öarna runt Stallbacka som stenåldersmänniskorna föredrog. Det skulle emellertid ta fram till 1607 innan den första slussen stod färdig i Lilla Edet och inte förrän 200 år senare blev den första slussleden klar i. Slussen Historia. Related Videos. 1:00. Skanskas Idrottserbjudande. Skanska Sverige. 1.8K views · January 13. 0:50. Avsaknaden av kontoret och kollegorna är stor i vintermörkret. Jobbar du också hemma och längtar ut ur garderoben Slussen - den oändliga historien . 7:10 2 april 2019. Transkription Dela. Nya Slussen är den femte versionen som byggs, och förväntas vara helt klar år 2025. Den allra första Slussen byggdes år 1642 av Drottning Kristina eftersom båttrafiken krävde en bättre lösning

Historiska fynd i Slussen - Stockholm växe

Slussen - kort beskrivning av områdets historia

Infrastruktur. Slussen den oändliga historien. Publicerad: 12 April 2013, 13:23 I 22 år har Slussen i Stockholm diskuterats och utretts. Kostnaden hittills för rapporter, utredningar, utkast, promemorior, ritningar och projekteringsarbete är omkring 850 miljoner kronor Det Slussen som jag växte upp med är därmed historia och vad som blir får vi se ? Sött och Salt vatten kommer dock fortsättningsvis även att mötas vid Slussen. Saltsjön----- Mälaren(Sötvatten)----- Den nya guldbron.-----Ja,så här är det tänkt att det ska bli vid det nya Slussen Slussen ska rivas och ersättas med en ny struktur, bättre anpassad till dagens och framtidens behov. Detaljplanen för Slussen är lagakraftvunnen och det fysiska arbetet med ett genomförande av den planen påbörjades under år 2016. I samband med att Slussen byggs om kommer den bussterminal som finns idag att rivas

Slussen - en snurrig historia - DN

2018-jun-07 - Slussen: Södermalmstorg, hållplats för spårvagnar - Stockholmskälla Trollhättans Fall- och slussområde. Välkommen till Trollhättans Fall- och Slussområde som bjuder inte bara på ett dramatiskt landskap format av uråldriga naturkrafter, utan också ett industriminne i världsklass - fullspäckat med spännande historier, kultur och upplevelser för både stora och små

Gratis: Arkeologivandring vid Slussen. Följ med på en tur i Slussenområdet och hör om de arkeologiska utgrävningarna och platsens historia. #utgrävning #arkeologiskafynd #källkritik #historiebruk #Stockholm. Gå till Gratis: Arkeologivandring vid Slussen 26 november, 2018 · av Slussen & Ateljé - Bloggen · i Film, Historia, Kultur, Kulturnytt Jag har nu sett filmen Cold War som kom i maj i år och som visas nu på bio i Sverige. Den handlar om ett kärlekspar i Polen och kalla kriget är i bakgrunden hela tiden även om kärleken är det primära Att genomföra ett stort och framförallt långvarigt infrastrukturprojekt är ett äventyr, och något som måste klaras av tillsammans med omgivningen. Det är också en tillbakablick på historien Vid byggnationen av den nya Slussen har många äldre byggnadsverk påfunnits i schakterna, och historiens vingslag är ständigt återkommande Slussen en infart till vår historia Få kulturmiljöer erbjuder det innehållet som stadsrummet runt Slussen om regeringen står för den kulturpolitik som fästs på papper finns en verktygslåda att använda. Bra skrivet. Det var ett sjunket skepp som skulle förseglas med en betongkostym, inte Slussen, tänk om. UPPLAGT 5/7-201 Slussen är en viktig del av Stockholms historia. Ungefär vart hundrade år har Slussenområdet byggts om för att tillgodose de funktioner som efterfrågats. Den klöverbladsformade Slussenkarusellen som invigdes 1935 skapades för att lösa dåtida trafikproblem

Slussen - Historisk bakgrund Slussen har en lång, brokig och rik historia. Vid 1000-talet hade den stigande vattennivån allena bidragit till att endast vattnen kring Stadsholmen var de segelbara lederna mellan Östersjön och Mälaren. Stigande vattennivåer medförde också att dessa leder blev strömma Den mätning som Novus genomförde på uppdrag kring nya slussen möttes av skarp kritik från ett antal individer. Att undersökningen skulle vara riggad och styrd att få ett visst svar. Framförallt så centrerades kritiken kring denna fråga: Kostnaden för Stockholms Stads förslag Nya Slussen beräknas bli ca 8 miljarder. Många anser att det är dyrt [ Stockholms tunnelbana - Information för intresserade persone Om väggklockans tick är ljudet av tid som går, är tystnaden däremellan ensamhetens läte. Däri ryms sekunderna som han nu ska fylla. Det här är en berättelse av Magnus Wennman och Erik Wiman om Pekka och Mattes vänskap och hur den tar slut Slussens Pensionat är medlem i Swedish Welcome och en av restaurangerna i Smaka på Västsverige. När du väljer att besöka Slussens Pensionat bidrar du till en hållbar utveckling. Du gynnar också lokala matproducenter och ökar efterfrågan på ekologiskt framställda livsmedel och viner

StockholmGamlaStan - Kristina slussen i Gamla Sta

 1. De har letat efter en plats att arbeta tillsammans på i högre grad än ett klassiskt kontor, gärna i ett hus med själ och historia. I sökandet efter nya lokaler föll valet på Slussen tack vare pulsen och folklivet. - Slussen är en plats med större innehåll än bara arbete och restaurangbesök
 2. Slussens kommunikationsnav utvecklas och blir smidigare. Gående och cyklister får mer plats och Slussen blir en attraktiv mötesplats med nya torg och närhet till vattnet när trafiken flyttas under mark. - Vi är mycket glada över att få McCann som hyresgäst
 3. Slussens historia går tillbaka till medeltiden och berör ett område i Stockholm kallat Slussen.Området är beläget på norra Södermalm närmast Gamla stan.Här har funnits i alla tider en för Stockholm viktig korsning mellan färdvägen söderifrån och vattenvägen som förbinder Mälaren med Östersjön.Under århundradens lopp har denna trafikplats ändrat skepnad ett flertal gånger
 4. Slussen genom tiderna. Platsen där Slussen ligger omtalas redan i de isländska sagorna. I denna bildrika essä tecknar arkeolog Kerstin Söderlund en historisk bild med stöd i arkeologiska fynd. Publikationen finns för gratis nedladdning

TRAFIKKARUSELLEN SLUSSEN ETT FUNKISMONUMENT Slussen är idag ett slitet och söndervittrat monument som i grunden är bra, rent av genialt, säger representant från Världsarvskonventionen. Själva platsen är en vattensluss som förbinder Mälaren med Saltsjön, beläget mellan Gamla stan och Södermalm i Stockholm. Här kan man tala om världsklass i estetiska värden Kringlorna bakades på dom ångbåtar som körde dit från Köping och Kungsör fick sitt namn därför att Karl XI hade sin jakt och kungsgård där dit det tog honom (rekordet) 6 timmar och tre kvart över isen med ett hästbyteDet var där Karl XII som elvaåring dödade sin första björn (utan cykelhjälm dessutom) Nu tillbaka till överfarten.1930 fanns det två ställen att ta sej över Mälaren med bil , Norrbro -Slussen sam 2.1 HISTORIA Slussenområdet har i alla tider varit den viktigaste förbindelsen mellan Stockholms norra och södra delar. Tidigare i historien stod emellertid båttrafiken i fokus. På 1000-talet var Söderström, vattendraget mellan Gamla Stan och Södermalm, den enda förbindelsen mellan Mälaren och Östersjön

Slussen - Stockholm växe

Slussen är en plats med lång och viktig historia för Stockholm och Sverige. Förutsättningarna för Stockholms uppkomst och utveckling har styrts av stadens naturförutsättningar och man kan tydligt avläsa hur stadsutvecklingen präglats av topografin med vattnet, sundet och åsarna Historia . Den planeradenya Slussen blir den femte i ordningen. Landhöjningen på 1100-talet gjorde att Mälarens yta kom att ligga högre än Saltsjöns, men först på 1600-talet byggdes den första slussen År 1957 övertogs kanalen av Klarälvens Flottningsförening som lät anpassa andra slussen till timmerflottning genom förlängning av slussen med en ny port 10 meter uppströms. Vidare gjordes betongingjutningar i slussens botten och sidor. Under större delen av kanalens flottningsepok slussades timret buntat Under 30-talets första hälft byggdes den funktionella trafikapparat vid Slussen som idag planeras få en ersättare. 1936 drogs även Saltsjöbanan in till Slussen vilket innebar en förlängning med 360 meter. Samma år togs ytterligare en dubbelspårig sträcka i bruk, den från Nacka till Saltsjö-Järla Slussen - en plats som ständigt både berör och upprör. 2020 kom den nya guldbron, samtidigt slog corona-pandemin till och ingenting var längre sig likt. Ännu en gång återvänder filmaren Johan Palmgren till Slussen och fångar både stora kriser och små iakttagelser från detta mycket speciella år

Slussen Brf Brofästet

 1. Egentligen är det nästan två avhandlingar, en om Slussens historia med en analys och ett bildmaterial som knappast har någon motsvarighet på svenska och en om det han kallar interstitial spaces. Sådana mellanrum eller dubbellokaliteter är trafikplatser som samtidigt är stadsrum och Clua Uceda lyfter fram ett antal europeiska exempel från 1900-talet
 2. Historia. Schougens bro har tidigare både varit svängbro och stenbro och haft flera olika namn: Östra Förstadsbron och Östra Infartsbron. Sitt nuvarande namn har den fått efter handlaren Christian Petter Schoug som ägde en gård vid Östra Tullgatan. Närmare järnvägen ligger den nästan 70 år gamla Slussbron
 3. I den här boken har jag kortfattat skrivit lite om Slussens historia och gjort ett antal illustrationer i ett försök att våcka intresse och kunskap om det unika med just trafikkarusellen Slussen och den allmänna öppna plats som Slussen är för Stockholmaren. Boken kostar 120 kr + porto och kan beställas på Slussenboken@yahoo.se Den ka
 4. Få platser är så väldokumen­terade genom historien som Slussen. Eller så omdebatter­ade. På måndag är det dags för en ny milstolpe när nya guldbron öppnas för trafik. Men vad kan du om Slussenomr­ådets historia

Video: Ombyggnaden av Slussen - stockholmshamnar

Kanalen, slussen och hamnarna i centrum, invigdes 24 september 1888. Första båt genom kanalen var ångfartyget Örebro I, följd av bogerbåten Hjelmaren. Örebro II på väg genom Örebro kanal 1924. Hon såldes till en skrotfirma 1956 för 15000 kr. Här har ogräset verkligen tagit över Arbetet med slussen i Lilla Edet påbörjades på 1580-talet efter ett förslag från Johan III. Den gamla slussen stod klar 1607 och är därmed Sveriges första sluss. Slussen förstördes under krigen men återuppbyggdes 1784 Historia Beslutet att bygga Stockholms tunnelbana fattades 1941, mitt under det brinnande andra världskriget. 1950 stod den första linjen klar mellan Slussen och Hökarängen. Än fanns det ingen konst i tunnelbanan

Unik förstad hittad under Slussen Popularhistoria

Den översta slussen förlades vid nuvarande Strömkarlsbron, den mellersta vid Oscarsbron och den nedersta slussen vid Flottbergsströmmen. Den översta slussen, som fick namnet Ekeblads sluss, var klar 1754, och användes faktiskt bara en enda gång. Det var vid invigningen, då kung Adolf Fredrik och drottning Ulrika Lovisa slussades Lillebror John var uppfinnaren som deltog i världens största lokomotivtävling, uppfann propellern, gjorde karriär i USA och innehade mer än hundra patent. Storebror Nils startade som kanalbyggare vid Göta Kanal, men blev senare mannen bakom bland annat Sveriges första järnvägar, Slussen och det nya Gävle Christopher Polhems stora vattendrivna kuggfräsmaskin från Stjärnsunds Manufakturverk, byggd ca 1711, för masstillverkning av kugghjul till vägg- och golvur. Den första av sitt slag i världen. Originalet finns på Tekniska museet i Stockholm. I den andra bilden syns Michael H Lindgren med sin fullskalekopia av samma maskin Göteborgs historia Sök efter 'Slussen_1880tal' Publicerat 19 juli, 2018 kl. 600 × 394 i Flottningsleden genom Göteborg. Slussen under 1880-talet ‹ Återgå till inlägget. Kommentera Avbryt svar. Skriv din kommentar här... Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in Hon har nyligen utkommit med en lättsam deckare som utspelar sig på Slussen med titeln Slussen eller kommissarie Frank Holms huvudvärk. Hämta dokumentet: Slussen — Framtids- och historieperspektiv. Kooperativa vänner är en ideell förening för kooperativ idé och historia

Slussen - den oändliga historien - YouTub

Han har arbetat med Slussen sedan 2004 och vet det mesta om bygget och historien bakom. Han har till och med räddat en bastant granitpollare som sattes vid Nils Ericson-slussen 1850 och placerat den som en skulptur på ELU-kontoret. Ett mycket fint stenarbete. N är samhället väl bestämt att Slussen skulle bort var miljöfrågan viktigast. De Stockholmarna borde kämpa för slussen på samma sätt som för stadens hotade träd, menar Herman Lindqvist. Han ser planerna för slussen som ett mord på Stockholms historia 2021-apr-06 - Samling bilder på och omkring slussen. Visa fler idéer om bilder, gamla foton, stockholm Våra folkvalda ledare propsar på att visa handlingskraft men beslutar allt oftare om rena vansinnigheter och utmanar opinionen på ett sätt som inte kan hålla i längden. De som följt Slussendebatten börjar ställa sig frågan vart landet är på väg. Politikerna sätter ned kängan mot bättre kulturhistoriskt vetande i fråga efter fråga, vid Slussen, Aspuddsbadet

Slussen en tusenårig historia - DN

Tunnelbanans historia. Beslutet för att bygga en tunnelbana gjordes 1941. Vissa tunnelbanelinjer byggdes som tunnelbanor men drevs med spårvagnar. Bland annat Kristineberg, Slussen-Blåsut (inklusive den äldsta tunneln Slussen-Skanstull från 1933) och Telefonplan-Hägerstensåsen Snart kommer ett beslut om Slussens framtid och som alltid när det gäller förändringar i stadsmiljön är det många som engagerar sig. Byggnadsvårdsbloggen förmedlar här ett upprop för Slussen och Stadsgården, som vi har fått från föreningen Stadsgårdens Vänner. Upprop för en klimatsmart helhetslösning för Slussen och Stadsgårde Sedan en tid tillbaka kan den som åker tunnelbanan via Slussen höra mystiska bullerljud - ibland väldigt starka och otäcka. Det är dock ingen fara för allmänheten. Ljuden kommer inifrån Katarinaberget, där sprängningar pågår för att få bort hela 300.000 kubikmeter berg

Start > Om oss > Vår historia Ny walk-in-clinic på Södermalmstorg (Slussen) i Stockholm. 2015. Öppnades vår fjärde walk-in klinik i Stockholm på Kungsgatan. 2016. Akademikliniken fyller 25 år. Vår hudvårdsprodukt Pure Triple Peel får pris som bästa hudvårdsprodukt 2016 Slussen är en välkänd och viktig plats med ett unikt läge i Stockholm. Nya Slussen ska bli en effektiv knutpunkt och en attraktiv mötesplats och omvandlingen är redan i full gång. Inom delprojekt Land pågår en förberedande entreprenad i syfte att frigöra östra delen av Slussen från befintliga ledningar så att de stora rivningarna kan påbörjas

Slussen under ytan handlar om arkeo vid Slussen och om Slussarnas historia. I utställningen visas många av de uppgrävda föremålen. Vi berättar om de senaste grävningarna och vad analysen av fynden säger om platsen runt Slussen från medeltiden och framåt. Vi avrundar med te och mingel Redan historia, Slussen 2010! « skrivet: 03 november 2017, 12:28:47 PM » Det är snart bara 8 år sedan, men här är det mycket som förändrats sedan dessa bilder togs 3/1 2010 Sedan 1642 har en sluss funnits mellan Södermalm och Gamla stan i Stockholm. I och med ombyggnaden anpassas Slussen för att möta behoven hos dagens och..

På Hilton Stockholm erbjuder vi familjerum, anslutande rum och alternativ med extrasängar (beroende på tillgång). Hilton Stockholm Slussen är beläget på hippa Södermalm och erbjuder fantastisk utsikt över vattnet och historiska Gamla stan. Här bort du på mycket kort avstånd från stadens centrum och främsta sevärdheter Våra grundkurser Historia I och Historia II går att läsa på halvfart på kvällstid. De är då uppdelade i tre kurser om 15 hp vardera. Om du sedan kompletterar dessa studier med ytterligare 15 hp i någon av våra tematiska kvällskurser i historia så har du behörighet att söka vår kandidatkurs i historia (obs: kandidatkursen ges än så länge bara på dagtid) Men vi har arkeologer inkopplade. Vi ska även riva under vattnet eftersom Slussen ska komprimeras och det ska bli mer vattenspegel. Hur är det rent känslomässigt att jobba med att riva Slussen som är en så välkänd plats? - Här finns en spännande historia och det är många människor som berörs. Men det känns inte sorgligt Här är ölburkens historia. 2018-02-03 06:37. Niklas Dahlin . Ringar från öppnade burkar. Foto: Cn Boon / Alamy. Antik burk av den äldsta sorten som inte hade öppnare på locket. Foto: Brian Kelly / Alamy Kyrknyckeln, den spetsiga delen av öppnaren, användes för att göra hål i de äldre burkarna

Slussen en tusenårig historia - DN

17 september, 2018 · av Slussen & Ateljé - Bloggen · i Film, Historia, Kultur, Kulturnytt, Okategoriserade Madam Paradis är en film om ett riktigt levnadsöde som utspelade sig i bland annat i Wien under 1700 - talet En anrik historia. Här är allt nära. Guldgränd ligger bara några steg från Slussens tunnelbanestation och bussarna. Till färjorna vid Skeppsbrokajen, där innerstadsöarnas båtar väntar, är det bara 500 meter. Götgatsbackens butiker, Mosebackes musik, Mariabergets historiska kvarter och resten av Stockholm finns inom räckhåll Bildspel om Slussens historia. Magasinet, Slussen. 3 personer närvarade. Slussens kulturförening. 4 juli 2016 · • Slussenvandring med Biörn Landahl som guide tisdag 12.7, kl. 18. Samling vid Magasinet. Slussens kulturförening har lagt till ett evenemang. 4 maj 2016 · LÖR 7 MAJ 2016 Föreningen. Slussen i Lagan är en ideell förening som driver ett arbetsintegrerande socialt företag, som ger sysselsättning och arbetsträning. Vi vill ge kraft, glädje och resurser till människor som saknar något av detta - i vårt närområde och internationellt. Sedan starten 2011 har mer än 50 personer slussats ut till arbete eller studier efter. Vetenskapsradion Historia besöker utgrävningarna vid Slussen för att få en skymt av Stockholms historiska shoppingstråk. Dessutom om musiken som hetsade forna tiders soldater i krig. Holländska tyghandlare, fisktokiga stockholmsshoppare och snobbiga kritpipsrökare träder fram när arkeologerna nu kommer allt djupare ner vid utgrävningarna i Slussen

Bebyggelse vid Slussen 1540-tal - StockholmskällanwwwDestinationens historia: Slussarna i TrollhättanBrännkyrkagatan på Söder: ”Sorgligt att gatan förstördesStockholms äldsta historia - Stockholmskällan

Stockholms tunnelbana har tre linjer och 100 stationer. Men allt började med en tunnel på Söder. År 1930 rullade så många spårvagnar i Stockholm att det var trångt på gatorna, särskilt på Södermalm. För att lätta på trängseln beslutades att gräva ner spårvagnarna under marken Slussar -- historia -- Sverige -- Stockholm (sao) Stockholm -- Slussen -- historia (sao) Indexterm och SAB-rubrik Ncaa Geografi: Stockholm Odgd-cz Kommunal planering: Sverige: särskilda orter Klassifikation 914.873 (DDC) 307.12 (DDC) Ncaa (kssb/7) Odgd-cz Stockholm (kssb/7) Länka. När Slussen byggdes om på 1930-talet flyttades och vändes statyn så att Karl XIV Johan rider ut ur staden. När Slussen byggs om på nytt kommer ryttarstatyns läge att studeras och möjligen att vändas - så att kronprinsen återigen rider in mot staden! OK, så långt är det lugnt. Den flyttades och vändes Historia. Plåt & Ventföretagen bildades år 1900. Tanken med förbundet var, enligt de första stadgarna, att ledamöterna genom sammankomster skulle lära känna varandra och utbyta tankar. På så sätt skulle man verka till ömsesidig nytta för organisationen i sin helhet World Class Slussen Hornsgatan 8 118 20 Stockholm Tel: 010-207 44 12 E-mail: slussen@worldclass.se Ordinarie öppettider Dag Nyckelkort Bemannad reception Mån-tis 06.00-22.00 06.30-19.00 Ons 06.00-22.00 11.00-18.00 Tor 06.00-22.00 11.00-19.00 Fre 06.00-22.00 11.00-17.00 Lör 06.00-22.00 09.30-14.30 Sön 06.00-22.00 Obemannad Avvikande öppettider Dag Nyckelkort Bemannad reception 1/4.

 • Baby chords Clean Bandit.
 • Uppsala slott.
 • El Niño Australien.
 • Rm 2020 hockey.
 • IKEA golv bra eller dåligt.
 • Wertvolle Euro Münzen 1999.
 • Sydney Sehenswürdigkeiten Opera House.
 • Master of None episodes.
 • Havana baritone Ukulele chords.
 • The hunter Classic muzzleloader.
 • Caliente Kiviks Musteri.
 • Original Gangstas full movie putlockers.
 • 1. literaturnobelpreisträgerin.
 • Present kalas 3 är.
 • Toyota Carina 2 1988.
 • Rammstein förköp.
 • Mördarens apa film.
 • Isotherm Frys.
 • Gärningsman eller gärningsperson.
 • Ersättning knäskada.
 • Godhjärtat Sven.
 • Har Sverige intagit Moskva.
 • Vilar stor karl i webbkryss.
 • Northern Inuit kennel.
 • Fenrir Greyback wand length.
 • APK file Downloader.
 • Hemsida ICA.
 • Quality Hotel ™ Galaxen.
 • Solute GmbH Leipzig.
 • Grekisk havsgud.
 • Främlingshatare.
 • SEAT CONNECT App.
 • Myndighetschef kommun.
 • Maria Malmö.
 • CSS position.
 • Jula fritidsbyxa dam.
 • Samsung Galaxy S8 battery mAh.
 • Stad i Pennsylvania.
 • Bebis ont i magen.
 • Patama Quotes sa mga insecure english.
 • Mary Kay Foundation logo.