Home

UKÄ kontakt

UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm skriver om aktuella utbildnings- och forskningsfrågor, universitet och högskolor och om UKÄ som myndighet. Om lärarutbildning En samlad bild av området lärarutbildning Här kan du läsa om Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och våra uppdrag. Du hittar också nyheter, kontaktuppgifter och lediga tjänster

UKÄ har inte något särskilt uppdrag från regeringen att kartlägga eller följa upp arbetsintegrerad lärarutbildning. Men vi beslutade 2021 i ett tillsynsärende som rör arbetsintegrerad lärarutbildning. På sidan Anmälan mot Högskolan Dalarna angående arbetsintegrerad lärarutbildning kan du läsa om vårt beslut UKÄ granskar kvaliteten i högre utbildning och forskning. Det är viktigt för studenter, arbetsgivare och samhälle att all högskoleutbildning och forskning i Sverige håller hög kvalitet. Fyra olika granskningar utgör ett nationellt system för kvalitetssäkring UKÄ har i uppdrag att granska lärosätenas arbete med att bredda rekryteringen till högskolan och det genomförs med ett tydligt utvecklande syfte. Kontakt Helene Fröbor UKÄ evaluates the quality of higher education and research, analyses the development, is responsible for official statistics about higher education and monitors compliance with laws and regulations among universities and university colleges UKÄ föreslår att: Samarbetet inom studenthälsovården stärks ytterligare genom att ett lärosäte får uppdrag och resurser att nationellt samordna lärosätenas arbete med studenthälsovården Insatser görs för att öka den digitala omställningen av studenthälsovården

Ska du arbeta med registrering men saknar inloggningsuppgifter ska du i första hand kontakta ditt lärosätes centrala kontaktperson för UKÄ Direkt, i andra hand Universitetskanslersämbetet Behöver du komma i kontakt med någon där? Du hittar presentationer och personallistor här för planeringsavdelningen och ledningskansliet, liksom kontaktuppgifter till internrevisionen . Loadin

Besöksadress: Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A, Postadress: Box 628, 751 26 UPPSALA. Telefonnummer: 018-471 1526, 018-471 1546. Fax: 018-471 1528. E-post: studera @ hist.uu.se UKÄ. Handelshögskolans alla utbildningar bedömdes ha hög kvalitet i Universitetskanslerämbetets (UKÄ) senaste utvärdering som genomfördes 2012-2014. UKÄ:s uppdrag är att granska kvaliteten på högskoleutbildningarna, de analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan samt bevakar studenternas rättssäkerhet Kontakt. All personal; Institutionsstyrelse och arbetsgrupper; Rapport från UKÄ

Kontakt. Du är välkommen att kontakta oss för att diskutera eller kommentera uppdraget. Vi tar gärna emot dina idéer och kommentarer. Projektledare Tillväxtverket. 08-681 91 00. Skicka e-post. Linda Hedlund. Kommunikatör UKÄ. 08-563 08 846. Skicka e-post. Maria Svensk doktorand 018-471 1533 eric.bergelin @ hist.uu.se. Berglund, Louise. Universitetslektor 018-471 1547 louise.berglund @ hist.uu.se. Berglund, Tobias. doktorand tobias.berglund @ hist.uu.se. Blomqvist, Anders. forskare 018-471 5736 anders.blomqvist @ valentin.uu.se. Bortz, Olof

Startsida UKÄ - granskar, analyserar och utvecklar

Om du vill ta reda på den senaste antagningspoängen för en utbildning ska du använda UHR:s sökfunktion för antagningsstatistik. Varje höst och vår tar vi fram statistik över bland annat antal sökande, lägsta meritvärde och antal antagna till högskoleutbildningar UKÄ ser inte heller skäl att kritisera KI för den långa handläggningstiden av ärendet, som uppgick till åtminstone två år. Detta med hänvisning till att det tog 16 månader för Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden att lämna sitt yttrande i ärendet

Under våren 2018 har universitetskanslersämbetet (UKÄ) påbörjat sina granskningar av lärarutbildningarna vid Linnéuniversitetet. UKÄs granskningar genomförs nationellt för att säkra kvaliteten i den svenska högskolan UKÄ:s beteckning för utvärderingsgrupp en . Utbildningsområden Omgång 5 SA . Kontakt GU : Kontakt UKÄ . Barnmorskeexamen, generella examina i reproduktiv hälsa och närliggande huvudområden. perinatal hälsa (kand, Barnmorskeex. Reproduktiv och mag, mast) Margareta Mollberg

Via den här länken nås UKÄ:s rapporter utifrån utvärderingen av hållbar utveckling, där omdöme och beslut framgår. Utbildning Extern. Det är endast en mindre del av samtlig utbildning som utvärderas av UKÄ under innevarande cykel (2017-2022). För Södertörns högskola gäller det lärarutbildning och ett fåtal. Ukaé Beatz. 398 likes. Music Producer from Barbados Ukaé Beatz. 399 likes. Music Producer from Barbados Universitetskanslersämbetet (UKÄ) Universitetskanslersämbetets verksamhet omfattar tre huvudområden; Kvalitetssäkring av högskoleutbildning samt examenstillståndsprövning av statliga högskolor, juridisk tillsyn av högre utbildning och granskning av effektivitet, uppföljning och omvärldsanalys samt statistikansvar för högskolesektorn

Om oss UKÄ - granskar, analyserar och utvecklar

Om lärarutbildning UKÄ - granskar, analyserar och

Växel och registrator. Växel: 08-5191 80 00 Växelns öppettider, vardagar 08.00-17.00. E-post: registrator@raa.se Fakturaadress. Organisationsnummer 202100-1090 VAT SE20210010900 Kontakt. Universitets- och högskolerådet Box 4030 171 04 Solna. Telefon 010-470 03 00 (lunchstängt kl. 12-13) Frågor om bedömning mån-fre 9-14. Fler kontaktuppgifte - Systemet bygger på grundläggande tillit till lärosätenas ansvar, medan UKÄ får övergripande ansvar för lärosätena som helhet inom de uppdrag som UKÄ har. Han talar om det nya kvalitetssystemet som det ena stora spåret i verksamheten, det andra spåret är att få ihop UKÄ:s fyra uppdrag, kvalitet, tillsyn, analys och statistik Kontakt Kalender Press Arbeta hos oss Om webbplatsen English Statens ekonomi. Redovisning. Baskontoplan och S-koder. Statliga bolag och övriga organisationer; Samband S-koder och baskontoplan; Inrapportering utfal UKÄ utvärdering 3 övningsskolor, 2020 . UVK utvärdering 2 övningsskolor, 2019. UKÄ utvärdering 1 övningsskolor, 2017. UKÄ:s utvärdering av VFU 2015. Om övningsskolor i medierna: Helsingborgs Dagblad: Villan - en plantskola för blivande lärare. Helsingborgs Dagblad: Win-win för lärare och eleve

Kvalitet & examenstillstånd UKÄ - granskar, analyserar

UKÄ:s beslut och underlag - pedagogiskt arbete. UKÄ:s beslut och underlag - personcentrering för hälsa och välbefinnande. Kontakt. Håkan Pihl Rektor 0702-66 64 00 hakan.pihl@hkr.se. Carin Roos, för frågor om examensrätt i pedagogiskt arbete Professor i specialpedagogik 044-250 32 24 carin.roos@hkr.s Lärosätena i Stockholm, Örebro, Lund, Uppsala, Göteborg, Linköping och Umeå har arbetat intensivt för att utforma ett nytt legitimationsgrundande läkarprogram och hinna få in ansökningarna i tid till UKÄ. För att få ge det nya läkarprogrammet krävs nämligen UKÄ:s godkännande Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har fått uppdrag från regeringen att utveckla ett nationellt system för kvalitetsutvärdering och -säkring som omfattar både högre utbildning och forskning. I detta system har lärosäten ansvaret för både kontroll av kvalitet och kvalitetsutveckling. UKÄ säkerställer att lärosätena tar detta ansvar genom att granska att kvalitetssystem.

UKÄ:s presstjänst: 08-563 086 33 alt press@uka.se Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapsnation. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan, vi ansvarar för högskolestatistiken samt vi utövar tillsyn och bevakar studenternas rättssäkerhet UKÄ konstaterar inledningsvis att anmälan är omfattande och väl genomarbetad. På punkt efter punkt ger därefter myndigheten anmälarna rätt, ofta med stöd av GU:s internutredning. UKÄ påpekar att universitetet under lång tid och i ett stort antal fall har brutit mot anställningsförordningen, genom att inte utlysa någon av de anmälda anställningarna kontakt & frågor. Studenter hänvisas till Infocenter. Medarbetare hänvisas till sin närmaste chef. Du kan också maila frågor till corona@liu.se. Chefer hänvisas till stabschef Joakim Nejdeby, som leder LiU:s centrala krisledningsorganisation, joakim.nejdeby@liu.se Aktuella länkar. Universitetskanslersämbetet (UKÄ UKÄ fortsätter presentera resultat för utbildningsområden i de nationella kvalitetsutvärderingarna. Både tandhygienistexamen, kandidatexamen i oral hälsovetenskap och kandidatexamen i historia på Högskolan i Jönköping får betyget hög kvalitet. Kontakt. 036-101000. Fler kontaktuppgifter Användbara resurser när man ska klassa enligt UKÄ. Det finns en rad hjälpmedel att ta till om man fastnar i en klassning av en post. Kom ihåg att alltid dubbelkolla den aktuella publikationen (ex. tidskriftsartiklar), eftersom där oftast finns klassningar

Kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte inom - UK

 1. skar. Lärarutbildningen är den högskoleutbildning som tilldrar sig mest politisk uppmärksamhet och får i särklass flest och mest detaljerade direktiv. Det motsvaras inte av generösa resurser, tvärtom har anslagen per student urholkats och forskningsresurserna är gravt underdimensionerade
 2. UKÄ: Första resultaten klara i omfattande kvalitetsgranskning av lärarutbildningarna. Till Högskolekollen för att ta del av alla resultat och bedömningsgruppens yttranden » Kontakt. Henrik Svensson Dekan för Fakulteten för lärarutbildning vid Högskolan Kristianstad 044-2503343 henrik.svensson@hkr.s
 3. Här kan du söka fram antalet sökande, antalet antagna och antagningspoäng för utbildningar på universitet och högskolor
 4. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är en statlig myndighet som arbetar med statistik, juridisk tillsyn och kvalitetsutvärderingar inom högskole/universitetssektorn. I mitt arbete på analysavdelningen ingick bland annat: • Statistikansvar för registrerade studenter, nybörjare och regional rekrytering
 5. UKÄ:s centrala uppgift blir att säkerställa att lärosätena tar detta ansvar genom att lärosätenas egna kvalitetssystem fungerar på avsett sätt. Det innebär att varje lärosäte måste kunna följa den egna kvaliteten genom att granska sina utbildningsprogram, kurser och sin forskningsverksamhet och också definiera och genomföra kvalitetshöjande åtgärder där så är nödvändigt

Välkommen till lärarutbildning på Södertörns högskola. Hos oss kan du utbilda dig till lärare i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola eller gymnasiet. Genom vår interkulturella profil blir du särskilt kompetent för dagens skola UKÄ, Universitetskanslersämbetet, är en statlig myndighet. Kontakt: Högskolans kvalitetschef Liselott Lycke 0733-975079. Till UK. Magnus Johansson och Inger Wikström Öbrand samordnar arbetet med UKÄ:s granskning av KTH, den självvärdering som har lämnats in samt är kontakt mot myndigheten. Foto: Marianne Noré Universitetskanslersämbetet, UKÄ, är en statlig tillsynsmyndighet, med tre huvuduppgifter: Granskning av kvaliteten i högre utbildning och lärosätenas system för kvalitetssäkring. Uppföljning och analys av utveckling och trender inom den svenska högskolan

Kommunerna där flest ungdomar väljer högskolestudier - UKÄ

Denna webbplats handlar om regeringsuppdraget Digital Spetskompetens. Vi lägger löpande upp information om hur arbetet fortskrider. Vi samlar även rapporter och andra typer av analyser som kommer ligga till grund för våra kommande rekommendationer om hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan stärkas De behöver också veta hur UKÄ går tillväga, men framför allt vad utvärderingarna betyder för dem personligen och deras utbildning. Det är inte säkert att lärosätets egna lärarstudenter kommer i kontakt med själva utvärderingen Karolinska Institutet bedriver ett arbete med breddad rekrytering och likabehandling som bär hög kvalitet och som är långsiktigt och målmedvetet. Av KI:s strategi för 2030 framgår att Breddad rekry­tering, lika villkor och jämställdhet måste vara väl etablerat inom universitetet. Det.

UKÄ (Swedish Higher Education Authority) - english

5 UKÄ RAPPORT 2019:18 ÖVNINGSSKOLOR OCH ÖVNINGSFÖRSKOLOR - FALLSTUDIE INOM LÄRAR- OCH FÖRSKOLLÄRARUTBILDNINGAR Sammanfattning Universitetskanslersämbetet Alla lärosäten redovisar att de har utvecklat kontakten med skolhuvudmännen och då särskilt med de övningsskolor som ingår i försöksverksamheten KONTAKT Ansvariga på central nivå: Utbildningsråd Ragnhild Löfgren Arbetsgrupper: Prodekanerna för utbildning, studentrepresentanter. Prodekanerna för forskning och forskarutbildning, doktorandrepresentanter Förankring i ledningsrådet, prefektledningsrådet, utbildningsrådet, forum för forskarutbildning, CS Utvärdering av forskarutbildningen i Arkitektur UKÄ 20180503; Kontakt. Studierektor, forskarutbildning Gunnar Sandin Gunnar.Sandin@arkitektur.lth.se . Telefon: +46 46 222 33 45 . Utbildningsadministratör, forskarutbildning Filip Lidegren Filip.Lidegran@abm.lth.se . Telefon: +46 46 222 76 10. Genomförda disputationer 2019-2020 Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har under 2018 och 2019 utvärderat samtliga förskollärar- och grundlärarutbildningar i Sverige. Södertörns högskolas utbildning som leder till förskollärarexamen får omdömet ifrågasatt kvalitet. Högskolan vidtar nu åtgärder för att rätta till påpekade brister. Samtidigt får högskolans övriga utvärderade lärarutbildningar goda omdömen UKÄ bedömer därför att utbildningen nu uppfyller kraven för högre utbildning och ger det samlade omdömet hög kvalitet. - Det är väldigt glädjande att vi på så pass kort tid lyckats hantera de brister som UKÄ påtalade i bedömningen i fjol, och nu bedöms hålla hög kvalitet i utbildningen

Lärosätena och UKÄ har ett gemensamt ansvar för att kvalitetssäkra högre utbildning i Sverige. Granskningarna som UKÄ genomför utgår ifrån högskolelagen, högskoleförordningen och principerna för kvalitetssäkring av högre utbildning inom Europa, de så kallade ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) Contact Sync används idag för synkronisering mellan AD och olika CMS-system (t.ex. SiteVision) hos ett flertal företag och organisationer. Några exempel är Universitetskanslerämbetet (UKÄ), Kunskapsskolan, Markaryds kommun, Tyresö kommun, Torsby kommun och Sydnärkes IT (Lekeberg, Hallsberg, Askersund och Laxå)

Få hoppar av sjuksköterskeprogrammet | BTH

UKÄ har kartlagt studenthälsovården UKÄ - granskar

UKÄ är en statlig myndighet som granskar kvaliteten på högskoleutbildningar, analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan samt bevakar studenters rättssäkerhet. Läs mer om vårt. Den granskning av GIH:s kvalitetssystem som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) inledde i september 2018 är nu avslutad. Det samlade omdömet ges på en tregradig skala där kvalitetssäkringsarbetet antingen kan få omdömet Godkänt, Godkänt med förbehåll eller Ifrågasatt Då var en UKÄ-anmälan inlämnad och diarie nr har vi fått. För er som vill ha hjälp med detta så vänligen kontakta Stina & Dave på 031-7995775, kontakt@stinaskonsulttjanster.se . Av stinaskonsulttjanster februari 12, 2017 februari 12, 2017 61 ord Lämna en kommentar

UKÄ Direkt - Inloggnin

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, riktar skarp kritik mot Göteborgs universitet för hur det hanterat en anmälan om forskningsfusk. Lärosätet kritiseras bland annat för att den anmälde forskaren har förvägrats att hänskjuta ärendet till Expertgruppen för oredlighet I en ovanlig granskning har Universitetskanslersämbetet, UKÄ, begärt in 3 600 anställningsärenden från Göteborgs universitet, GU, och granskat 50 stickprov. Av de anställningar som inte utlysts har UKÄ synpunkter i hälften av ärendena UKÄ riktar allvarlig kritik mot KI tor, nov 09, 2017 08:00 CET. Universitetskanslersämbetet har, i egenskap av tillsynsmyndighet, utrett hur Karolinska institutet följt regler relaterade till Paolo Macchiarinis verksamhet vid lärosätet Rådet består av 13 ledamöter från olika intresseorganisationer och statliga myndigheter i Sverige. Ledamöterna tillsätts på en treårsperiod och sammanträder cirka fyra gånger per år beroende på antalet inkomna ansökningar

Josefine Wikström - Uniarts

Granskning av SLU:s kvalitets-säkringsarbete

Det är i rullning, vi väntar inte in svar från UKÄ. Det ska stå klart när studenterna behöver kliniken 2025. Enligt tidigare planering ska cirka 25 studenter antas varje termin till tandläkarutbildningen i Jönköping. Stort fokus ska läggas vid klinisk träning, tidig kontakt med patienter och användning av ny digitalteknik Contact Ukae Nah on Messenger. Apparel & Clothing. Hours . Always Open. Page Transparency See More. Facebook is showing information to help you better understand the purpose of a Page. See actions taken by the people who manage and post content. Page created - January 17, 2019. People. 281 likes Det kommer att vara stor brist på högskoleutbildad personal inom flera bristyrken år 2035, enligt en prognos från Universitetskanslersämbetet, UKÄ. UKÄ bedömer att lärosätena inte själva kan möta behoven UKÄ lyfter också fram ökad tillgång till studenthälsovården, Kontakt. Här hittar du redaktioner och enskilda medarbetare. Växel: 042-489 90 00; Kontakta Helsingborgs Dagbla

Video: Kontakt - Historiska institutionen - Uppsala universite

Länklista UKÄ Skriv ut. Krishantering & säkerhet. Praktisk information. Protokoll institutionsstyrelsen. Policy och rutiner. KONTAKT. Prefekt Astri Muren e-post: prefekten@ark.su.se Tel: 08-16 32 13. Postadress Institutionen för arkeologi och antikens kultur Stockholms universitet Wallenberglaboratorie Här visas information om UKÄ:s kvalitetssystem samt länkar till resultat av genomförda granskningar Bifogat finns en beskrivning av arbetet, samt de erfarenheter och kompetenser som UKÄ söker hos potentiella bedömare. Process och tidplan. 16 mars Utskick till fakulteter och Lärarhögskolan. 1 april Institutioner och enheter vid humanistiska fakulteten skickar sina nomineringar till per.melander@umu.se, kommunikatör, Kansliet för humaniora Ett fall där GU inte utlyst anställningen rör en forskningsadministratör som nämnts i en beviljad ansökan av forskningsmedel. Här finner UKÄ att det inte är fråga om en specifik utpekad forskare som fått forskningsbidrag och där det enligt universitetets styrdokument inte är nödvändigt att utlysa anställningen

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har under 2018 och 2019 utvärderat samtliga förskollärar- och grundlärarutbildningar i Sverige. Södertörns högskolas utbildning som leder till förskollärarexamen får omdömet ifrågasatt kvalitet. Högskolan vidtar nu åtgärder för att rätta till påpekade brister UKÄ är en statlig myndighet som granskar kvaliteten på högskoleutbildningar, analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan samt bevakar studenters rättssäkerhet

Vol 1 Nr 2 (2020): Tema Lärarlärdom 2020 | Journal ofFilip Stankovic - Uniarts

Vetenskapsrådet och UKÄ har gjort en inventering och analyserat hur utvecklingen av svensk forskning och utveckling (FoU) skulle kunna följas på nationell nivå med hjälp av indikatorer. Rapporten beskriver förslag på indikatorer för FoU-utvecklingen i relation till regeringens mål för svensk forskningspolitik Det är Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som står bakom den nya statistikdatabasen, som sträcker sig tillbaka till år 2012. Sedan dess har produktionen vid lärosätena legat stabilt på omkring 65 000-70 000 publikationer per år. Detta gäller fram till förra året då antalet publikationer ser ut att ha minskat till knappt 55 000 Högskolans ämneslärarutbildning håller hög kvalitet enligt UKÄ-utvärdering. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har idag publicerat resultatet av sina utvärderingar av Sveriges ämneslärarutbildningar, vilka bedrivs på sammanlagt 27 olika lärosäten. 19 feb 2020 UKÄ:s beställarunderlag inlämnat i januari 2019. UKÄ instämmer i huvudsak med VR:s analysbehov, men har kompletterat behoven där det ansetts önskväfi. UKÄ har valt att endast kommentera de element där analysbehovet förändrats eller utvecklats i förhållande till beställarunderlaget som inlämnades i januari 2019 Därför ifrågasattes deras delaktighet i universitetets verksamhet. Vidare ansåg UKÄ att kursutbudet behövde stärkas, för att försäkra att doktoranderna hade tillräckligt kunnande om psykologiska teorier. Kontakt. Ian Nicholls, dekan vid fakulteten för hälso- och livsvetenskap, telefon 0480-44 62 58, mejl ian.nicholls@lnu.s

 • Svenska jihadister.
 • Fenrir Greyback wand length.
 • Løse katter.
 • Me Before You book analysis.
 • Yoghurt Ayurveda.
 • Scuderia Ferrari history.
 • Download wirex app.
 • Donna and David wedding.
 • Festanstellung und freiberuflich gleichzeitig.
 • Dromen betekenis islam trouwen.
 • Hearthstone Gold ausgeben.
 • Buss till Ullared från Oskarshamn.
 • KURA säng maxvikt.
 • Båglängd.
 • Stad i Pennsylvania.
 • Sociala medier påverkan psykologi.
 • Nestlé skandaler.
 • Microsoft Office 2016 64 bit free download.
 • Kyckling bröstfilé temperatur.
 • Asterix och Obelix: Uppdrag Kleopatra Swedish Stream.
 • Best back exercises for mass.
 • Skyteam cafe Racer 125.
 • Smart fortwo problems.
 • HALLOWEEN rita bilder.
 • Steinbock Mann verliebt.
 • How to open ZOLL AED Plus.
 • Is Oasis Active down.
 • Polizeibericht Konstanz.
 • Jobvermittlung Ausland.
 • 2 player PS4 games.
 • Phineas and Ferb Toy to the World.
 • GRIN Verlag Ort.
 • Flottsbro Downhill öppettider.
 • Teacup Poodle.
 • Sagan om formerna.
 • Afghan calendar 2020.
 • St Petersburg resa.
 • Gratis goodiebag make up.
 • Svensk hoppryttare 2012.
 • LION batteri.
 • TA termorett manual.